mobi.360game.vn

hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tải ứng dụng 360Game

 • Máy Android:

  • Cách 1: Nếu bạn đang đọc thông tin này bằng điện thoại, nhấn VÀO ĐÂY để cài đặt
  • Cách 2: Dùng điện thoại mở ứng dụng Zalo, quét mã QR dưới đây để cài đặt

  • Cách 3: Dùng điện thoại mở ứng dụng Play Store, nhập từ khóa “360Game” để cài đặt

 • Máy iOS:

  • Cách 1: Nếu bạn đang đọc thông tin này bằng điện thoại, nhấn VÀO ĐÂY để cài đặt
  • Cách 2: Dùng điện thoại mở ứng dụng Zalo, quét mã QR dưới đây để cài đặt

  • Cách 3: Dùng điện thoại mở ứng dụng App Store, nhập từ khóa “360Game” để cài đặt