mobi.360game.vn

hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách nhận code

Cách 1: Tìm trong kho code

Vào trang Code tìm code của game bạn đang tham gia. Nhấn vào code để xem thông tin chi tiết.

Nhấn nút Nhận code

Sau khi nhận thành công, ứng dụng sẽ hiện thông báo:

Sau khi nhận code, có thể nhấn nút Lịch sử nhận code để xem lại các code đã nhận.

Phần thưởng cũng được đồng bộ lên Hộp tin nhắn trên trang web http://360game.vn/

Cách 2: Tìm theo từng game

Vào trang Code, nhấn vào thẻ Game.

Nhấn vào game bạn quan tâm để xem tất cả code hiện có của game này trên ứng dụng 360Game Mobi

Nhấn vào code để xem thông tin chi tiết, sau đó có thể nhận code giống như Cách 1.