mobi.360game.vn

hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách nhận thông báo khi có sự kiện mới

Đầu tiên cần vào mục Cá nhân bật thông báo sự kiện. Sau khi bật, điện thoại sẽ hiện thông báo nhắc nhở khi 360Game Mobi có sự kiện mới.

Lưu ý: Chỉ nhận được tin nhắn khi có kết nối mạng internet.

Nếu không muốn nhận thông báo từ ứng dụng, chỉ cần vào Cá Nhân -> bấm nút Tắt thông báo là được.